Färg på elkablar

Vet du inte vad de olika färgerna på elkablarna betyder? Det är viktigt att veta det när du ska koppla in lampor eller annan elektronik. Om du till exempel har köpt en vägg- eller taklampa och ska montera ihop den med elkablarna som kommer ut ur takdosan eller väggdosan.

olika färger på elkablar i vägguttag

Hitta rätt färg på kabeln: L, N och PE

I schematiska beskrivningar för inkoppling av en lampa kan det stå L, N och PE. De här bokstäverna betyder olika saker och avser olika elkablar. I en vit elkabel finns 3 tunna trådar (ledare) som kallas för fasledare, neutral ledare och jord.

3-fas elkabel

L = fasledare (ström)

N = neutral ledare (0V)

PE = jord

Färgkodningen

L = brun (svart)

N = blå

PE = gul/grön

OBS! Det här gäller moderna hem där eldragningen inte är uråldrig för då kan det vara andra färger. Det finns multimeter du kan använda för att ta reda på vilken kabel som är vilken.

En felaktigt installerad belysning kan utgöra en fara för säkerheten!

Det förekommer också att den som installerat elnätet har gjort fel så bäst är att ALLTID mäta, eller anlita en certifierad elektriker. En erfaren elektriker chansar inte på färgerna utan kontrollmäter med sitt mätverktyg.

Vilken färg har skyddsledaren i en 3-ledad jordad elkabel?

Skyddsledare ska vara grön och gul. Funktionen med den kabeln är att förhindra att någon får en elektrisk stöt. Om något som leder ström (en människa) rör vid en spänningsförande ledning kommer skyddsledaren att bryta kretsen innan strömstöten kommer.